ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดกรอบ, น้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก,น้ำแข็งยูนิตถ้วยใหญ่

เราไม่จำกัดขอบเขตการซ่อม และบริการ รับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่เครื่องทำน้ำแข็งทุกยี่ห้อ
เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก
สำหรับผู้ประกอบการที่ใฃ้น้ำแข็งน้อย แต่คำนึงถึงความสะอาด
สะดวกในการใช้งาน ประหยัดพื้นที่
ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน
 คณะสัตว์แพทย์ จุฬาลงกรณ์

 “80 ปี สัตวแพทย จุฬาฯ” เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสัตว
ยากไร้ สนับสนุนงานวิจัย และด้านบริการวิชาการ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย
จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ชื่อบัญชี“80ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ”
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร? เลขที่ 052-0-037191-7
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร?เลขที่ 152-4-82137-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร? เลขที่ 123-1-48213-0
ธนาคารไทยพาณิชย? บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร? เลขที่ 038-458273-2

เงื่อนไขและการบริการ
จำหน่ายอะไหล่